Resources

Strata Management (Maintenance and Management) Regulations 2015 P.U. (A) 107
Strata Management (Maintenance and Management) Regulations 2015 P.U. (A) 107

Strata Management Act 757 (English Version)
Strata Management Act 757 English

Strata Management Act 757 (Malay Version)
Strata Management Act 757 Malay

Warta Kerajaan Negeri Selangor – Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 2015
Kaedah-Kaedah-Strata-Selangor-2015

Strata Management Tribunal
BORANG_1 – PERNYATAAN TUNTUTAN
BORANG_2 – PERNYATAAN PEMBELAAN DAN TUNTUTAN BALAS
BORANG_3 – PEMBELAAN KEPADA TUNTUTAN BALAS
BORANG_14 – BAHAGIAN A – NOTIS PERMOHONAN
BORANG_16 – PERMOHONAN UNTUK MENGENEPIKAN AWARD
BORANG INGKAR AWARD TPS
BORANG BUTIRAN TPS
BORANG LAMPIRAN TUNTUTAN TEKNIKAL TPS
TEMPLAT SURAT WAKIL KUASA (SYARIKAT / PERTUBUHAN PERBADANAN)
TEMPLAT SURAT WAKIL KUASA (INDIVIDU)